EURIBOR plus 0,8 odstotka za mikro, mala in srednja podjetja

Type: Grants and tenders
Source of information: http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=news&id=437
Issuing organization: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
Publication date: 13/10/2011
Deadline: 21/11/2011
Attachments : No file!
Podjetniški sklad razpisuje nova zajamčena posojila s subvencionirano obrestno mero Podjetniški sklad (SPS) prek 18 bank in hranilnice ponuja nova jamstva za bančna posojila s subvencionirano obrestno mero, v skupni vrednosti skoraj 19 milijonov evrov. Posojila so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem (MSP). SPS je marca objavil prvi javni razpis, prek katerega je MSP ponudil posojila z jamstvom in subvencionirano obrestno mero. Že z julijem je SPS porabil celotno razpisano kvoto in tako podprl 197 projektov v vrednosti 39,2 milijona evrov. Zaradi izjemnega povpraševanja je gospodarsko ministrstvo zagotovilo nove vire in v petkovem uradnem listu je sklad objavil nov razpis v skupnem znesku skoraj 19 milijonov evrov za delno kritje zavarovanj (17 milijonov evrov) in zniževanje stroškov obrestnih mer (1,9 milijona evrov) za klasična bančna posojila. Razpisana posojila SPS daje v sodelovanju z 18 bankami in hranilnico - so namenjen tako starim kot novim MSP, in sicer za razvojne naložbe in za obratna sredstva. Rok: Prvi rok za oddajo vlog je 20. oktober, nato 21. november.
posted on 02/11/2011
back