Brezplačen seminar – »Pregled aktualnih in napovedanih razpisov za nepovratna sredstva in ugodne kredite«

Type: Events
Source of information: http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Event&id=628
Issuing organization: JAPTI
Start date: 17/01/2012
End date: 17/01/2012
Location: Slovenia / Statistic region of Osrednjeslovenska / Ljubljana
Attachments : No file!
Lokacija: Dunajska cesta 136, Ljubljana Datum: 17. januar 2012, od 15.00 do 16.30 ure Veliko podjetnikov se sploh ne zaveda, da lahko z dejavnostjo, ki jo opravljajo, kandidirajo na razpisih za nepovratna sredstva. Na seminarju vam bodo predstavili možnosti financiranja investicijskih in razvojnih projektov s subvencijami in ugodnimi krediti iz naslova trenutno aktualnih razpisov. Program seminarja: Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Javni razpis za sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka za leto 2011 Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA Razpis iz Programa razvoja podeželja – ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju podjetij na podeželju Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1 Prijave:http://data.si/sl-SI/a-1229/pregled-aktualnih-in-napovedanih-razpisov-za-nepovratna-sredstva-in-ugodne-kredite
posted on 09/01/2012
back