RAZPIS za PRISPEVKE: 17. Slovenska marketinška konferenca

Type: Events
Source of information: http://podjetnistvo.finance.si/338199/RAZPIS-za-PRISPEVKE-17.-Slovenska-marketin%C5%A1ka-konferenca
Issuing organization: Finace.si
Start date: 24/01/2012
End date: 13/02/2012
Location: Slovenia / Statistic region of Obalno-Kraška / Piran
Attachments : No file!
Odpiramo razpis za prijavo prispevkov za 17. Slovensko marketinško konferenco, ki bo 29. in 30. maja 2012 v Portorožu. Naslov letošnje konference je: Biti pametnejši: enostavnejši in učinkovitejši marketing, kar naj bo tudi tema prijavljenih prispevkov. Vabimo vse, ki soustvarjate slovensko marketinško stroko in bi želeli izmenjati izkušnje in zanimive primere z drugimi marketinškimi strokovnjaki in udeleženci konference, da se s svojim člankom prijavite na razpis. Z letošnjim programom konference želimo povezati globalna razmišljanja uglednih mednarodnih gostov s primeri dobrih lokalnih praks. Pokazati želimo, da v podjetjih še obstajajo rezerve za ustvarjanje dodane vrednosti in da obstajajo tudi priložnosti za pametnejše trženje, ko ob enakih vložkih z iznajdljivimi trženjskimi pristopi naredimo še več. Prijavljeni prispevek naj se nanaša na enega od dveh področij razpisa: 1. razvoj izdelkov/storitev (soodvisnost trženja in R & R) in 2. določanje cen (»pricing«). 1. Razvoj izdelkov/storitev (raziskave in razvoj) Prispevek prikaže praktičen primer, ko je podjetje organizacijsko, procesno ali projektno združilo trženje in razvoj, področji pa sta s skupnimi pobudami in sodelovanjem prišli od zamisli do končne izvedbe na trgu. Predvideni čas za predstavitev prispevka na konferenci je 30 minut, s tega področja bomo izbrali en prispevek. V predlogu za prispevek predstavite: • zasnovo in • izvedbo v praksi. 2. Določanje cen Prispevek s področja določanja cen praktično prikaže, kako je podjetje z uvedbo sprememb v cenah ustvarilo novo dodano vrednost. Prispevek naj vključuje metodologijo in argumente za spremembe, na podlagi katerih ste določili cene, ter učinke, ki ste jih s tem dosegli. Predvideni čas za predstavitev prispevka na konferenci je 15 minut, s tega področja bomo izbrali dva prispevka. V predlogu za prispevek navedite: • metodologijo, na podlagi katere ste določili cene, in • učinke, ki ste jih s tem dosegli - končni rezultat in dodana vrednost za podjetje. Prispevek naj bo usklajen z vodilno teme konference: Biti pametnejši: enostavnejši in učinkovitejši marketing. Prispevke v predpisani obliki posredujte prek spletne strani konference najpozneje do 13. februarja 2012.
posted on 26/01/2012
back