Partner PP7

Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje

Slovenija
http://www.sdgz.it

SDGZ je združenje podjetnikov, ki se ukvarja z zastopanjem gospodarskih in socialnih interesov gospodarstvenikov slovenske manjšine v Italiji. Že od nekdaj je njeno poslanstvo mednarodno in spada med najbolj aktivne dejavnike na področju čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo. Prireja raznorazna srečanja, dogodke in pobude v korist gospdoarskih, turističnih, obrtniških in trgovskih operaterjev. Sodeluje z vsemi gospodarskimi organizacijami v Italiji in Sloveniji ter v drugih državah. Deluje s petimi različnimi sekcijami: obrtniki, turističnimi operaterji in gostinci, trgovci na drobno, mednarodno trgovino in storitvami ter svobodnimi poklici. Pomembno je poznavanje podjetniškega okolja v Italiji in Sloveniji, poznavanje obeh jezikov, kultur, finančnih in zakonskih sistemov.

Partner presentation

Unione Regionale Economica Slovena – SDGZ (URES)

Slovenija
http://www.sdgz.it

L'URES è un'associazione di imprese che rappresenta gli interessi economici e sociali degli imprenditori della minoranza slovena in Italia. Ha da sempre una vocazione internazionale ed è uno dei soggetti più attivi nella collaborazione transfrontaliera tra Italia e Slovenia. Organizza vari incontri, eventi e iniziative per gli operatori economici, turistici, artigiani, del commercio e collabora con tutte le organizzazioni d'impresa in Italia, Slovenia e altri Paesi. La URES opera con 5 diverse sezioni: artigiani, turismo e pubblici esercenti, commercio al dettaglio, commercio estero e servizi, liberi professionisti. Importante la conoscenza dell'ambiente imprenditoriale in Italia e Slovenia, la conoscenza delle due lingue e dei due sistemi fiscali, normativi, culturali.

Partner presentation