Partner PP4

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov

Slovenija
http://www.ora.si/

Priprava skupnega razvojnega programa ter drugih dogovorjenih nalog s področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega , prostorskega in okoljskega razvoja ter pospeševanje podjetništva in turizma in izvajanja aktivne politike zaposlovanja, ter razvoja turizma na celotnem območju Krasa in Brkinov.

Partner presentation

L'Agenzia Territoriale per lo Sviluppo del Carso e dei Brkini - ORA

Slovenija
http://www.ora.si/

Preparazione di un congiunto programma di sviluppo e di altre attività rientranti nel campo della politica strutturale, in particolare, quelle volte alla promozione dello sviluppo economico, sociale, territoriale ed ambientale, alla promozione dell'imprenditorialità e del turismo, all'attuazione di un'attiva politica occupazionale e allo sviluppo del turismo sull'intero territorio del Carso e dei Brkini.

Partner presentation