Javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij

Type: Financial support to SMEs
Source of information: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=977
Issuing organization: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Publication date: 10/06/2011
Deadline: 12/08/2011
Attachments :
Cilj ukrepa je prispevati k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.
posted on 13/07/2011
back