Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih.

Type: Grants and tenders
Source of information: http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/podjetnistvo-–-nepovratna-sredstva
Issuing organization: Slovenski regionalno razvojni sklad
Publication date: 20/05/2011
Deadline: 30/06/2011
Predmet razpisa je sofinanciranje začetnih investicij podjetij na obmejnih problemskih območjih, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest in pospeševanje podjetništva in razvoja ter s tem ohranitve poseljenosti na obmejnih problemskih območjih. Prijavitelji na javni razpis so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja ter samostojni podjetniki in zadruge ki so bila registrirana do vključno 31.3.2011 in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in bodo izvajali začetno investicijo na obmejnih problemskih območjih.
posted on 29/12/2011
back