Razpis – Procesni vavčer 2011/2012

Type: Grants and tenders
Source of information: http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=142
Issuing organization: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
Publication date: 01/06/2011
Deadline: 29/11/2011
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih strokovnjakov v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so člani projektne skupine, na področju metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Namen javnega razpisa: Namen razpisa je spodbuditi izvajanje stalnih izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.
posted on 29/12/2011
back