Javni razpis »Tržne raziskave na novih tujih trgih 2011«

Type: Grants and tenders
Source of information: http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=135
Issuing organization: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
Publication date: 01/04/2011
Deadline: 01/07/2011
Attachments :
Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi tuji trg. Cilj razpisa je podpreti vsaj 30 slovenskih podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih. Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo mikro, majhne ali srednje velika podjetja, ki so imela na dan 31.12.2010 vsaj pet zaposlenih oseb za polni delovni čas.
posted on 29/12/2011
back