Javni sklad malega gospodarstva Goriške – razpis neposrednih posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Type: Grants and tenders
Source of information: http://www.nova-gorica.si/uprava_mestne_obcine/razpisi/2011042115174671/
Issuing organization: Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Publication date: 22/04/2011
Deadline:
Attachments :
Javni sklad malega gospodarstva Goriške objavlja Razpis neposrednih posojil v letu 2011 za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba. Sredstva so namenjena za posojila malim podjetjem ter kmetijskim gospodarstvom za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so: predelava in trženje kmetijskih proizvodov, turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji………….(investicije povezane z osnovno kmetijsko dejavnostjo oz. s pridelavo kmetijskih proizvodov so izvzete). Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna vsota manjša od 5 milj.
posted on 29/12/2011
back