DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES

Type: European standards and norms
Source of information: EVROPSKA KOMISIJA
Sector: Green homes – Green economy
iCON Sector:
Issuing organization: EVROPSKA KOMISIJA
Publication date: 22/06/2011
Date of entry into force:
Attachments :
EU si je zastavila cilj, da do leta 2020 doseže 20-odstotni prihranek primarne energije, pri čemer je ta cilj opredelila kot enega od petih krovnih ciljev strategije Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast.
posted on 05/01/2012
back