2. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC 2

Type: Financial support to SMEs
Source of information: Podjetniski Portal
Issuing organization: Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Publication date: 22/11/2011
Deadline: 10/05/2012
Predmet 2. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET CORE ORGANIC 2 je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih aplikativnih in razvojnih raziskovalnih projektov s področja ekološkega kmetijstva in prehranskih sistemov za naslednja tematska raziskovalna področja: 1) Gojenje rastlin – izboljšanje proizvodne učinkovitosti proizvodnje in kmetijske biotske raznovrstnosti v okviru poljedelskih sistemov z uporabo ekološko združljivih načinov gojenja 2) Podpora razvoju ekoloških trgov Podrobnejši opis tem, vključenih v posamezno tematsko raziskovalno področje je opredeljen v 2. nadnacionalnem razpisu CORE Organic II, objavljenem na spletnem naslovu: http://www.coreorganic2.org/.
posted on 28/11/2011
back