PRAKTIČNA DELAVNICA POSLOVNIH FINANC

Type: Events
Source of information: http://www.primorske.si/Priloge/ABC-podjetnistva.aspx
Issuing organization: Primorske novice, časopisno založniška družba d.o.o.
Start date: 02/12/2011
End date: 02/12/2011
Location: Slovenia / Statistic region of Obalno-Kraška / Piran
Attachments : No file!
ABC podjetništva Primorske novice in SMARTFIN organizirata PRAKTIČNO DELA-VNICO POSLOVNIH FINANC Portorož, petek 2. December 2011 Od 9. do 15. Ure Kongresni center Portus, hotel Slovenija KOTIZACIJE NI. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. V podjetju se vse začne in konča pri denarju. Vsaka poslovna odločitev ima finančne posledice in vpliva na kapitalsko ustreznost podjetja, ta pa na njegovo boniteto. Zato je bistvo vsakega posla doseganje načrtovanega denarnega toka. Obvladovanje obratnega kapitala zagotavlja plačilno sposobnost, obvladovanje tveganj donos iz dejavnosti, kapitalska ustreznost pa preži-vetje podjetja. Predaval bo dr. Jožko Peterlin, preizkušeni poslovni finančnik, predsednik Združenja poslo-vnih finančnikov Slovenije in član odbora evropskega (EACT) in mednarodnega (IGTA) združenja poslovnih finančnikov. Predstavil bo več konkretnih primerov iz svoje prakse pri delu za podjetja, banke, raziskovalnem delu in svetovanju na področju kriznega poslovodenja. IZ VSEBINE: DOLOČANJE KAPITALSKE USTREZNOSTI • kaj zagotavlja uspeh podjetja • naloge finančne službe in finančne funkcije • uspešno in učinkovito finančno poslovanje • zgodnji opozorilni znaki kapitalske neustreznosti • upravičene zahteve upnikov in lastnikov OBVLADOVANJE OBRATNEGA KAPITALA IN DENARNIH TOKOV • posojila so lahko odraz (ne)učinkovitosti obratnega kapitala • skladnost denarnih tokov sredstev z denarnimi tokovi dolgov - denarni tokovi projektov • likvidnost in plačilna sposobnost podjetja • načrtovanje denarnih tokov kot model odločanja FINANČNO NAČRTOVANJE • finančni načrt kot omejitev in priložnost hkrati • uporaba orodij finančne analize za finančno načrtovanje • kako ocenimo, ali so načrtovane aktivnosti uresničljive POSEBNOSTI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV • računovodski izkazi po finančno • računovodske metode: zvijače, ki niso goljufije • ali je podjetje res tako dobro, kot se zdi na prvi pogled OBVLADOVANJE FINANČNIH TVEGANJ • izpostavljenost dejavnikom tveganja • varovanje obstoječih in načrtovanih poslov • merjenje uspešnosti in davčna obravnava OFT Po delavnici ne boste več v dvomih, kaj je nujno in pomembno pri poslovnem odločanju in sklepanju dogovorov. Namenjena je lastnikom podjetij, direktorjem, komercialistom in vsem, ki menite, da bi bili uspešnejši, če bi bolje obvladali poslovne finance.
posted on 03/11/2011
back