Partner PP9

PP9 - Državna konfederacija obrtnikov, majhnih in srednjih podjetij iz Veneta – CNA Veneto

Via della Pila 3/b - 30175 - Marghera-Venezia - Italia
+39.041.921715
+39.041.5384248
http://www.cnaveneto.it

CNA Veneto je del vsedržavnega splošnega in enotnega sistema, ki zastopa obrtniška podjetja, njihove podjetnike, majhna in srednja podjetja in njihova ustrezna združenja. Prizadeva si za uveljavitev v družbi, v Ustanovah, v politiki in v samem podjetniškem svetu podjetniških vrednot in vrednot dela, tržnega gospodarstva v okviru stalnega iskanja polnega sozvočja med koristmi podjetij in splošno koristjo Italije, v dejavni soudeležbi pri razvoju podjetij in podjetnikov.

Partner presentation

PP9 - Confederazione nazionale artigianato e piccola e media impresa del Veneto - CNA Veneto

Via della Pila 3/b - 30175 - Marghera-Venezia - Italia
+39.041.921715
+39.041.5384248
http://www.cnaveneto.it

CNA Veneto fa parte del sistema generale nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese artigiane, dei loro imprenditori, delle piccole e medie imprese e delle relative forme associate. Opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori dell'impresa, del lavoro, dell'economia di mercato, nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese e l'interesse generale dell'Italia, nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori.

Partner presentation