Zakonodaja na področju kopenskega prometa v RS

Type: ITA/SLO Laws and regulations
Source of information: Obrtna in podjetniška zbornica Slovenije (Sekcija za transport)
Sector: Logistics – Ports and Transports
iCON Sector:
Issuing organization: Mala in srednje velika podjetja
Publication date: 09/11/2011
Date of entry into force: 09/11/2011
Attachments : No file!
V prilogi k tem sporočilu je predstavljena zakonodaja s pozakonskimi akti za promet sprejete na podlagi smernic in ured Sveta EU za območje, ki je v pristojnosti Republike Slovenije. Spremebe zakonodaje beležijo na spletni strani http://www.ozs.si/Ozbornici/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Zakonodaja.aspx pri Sekciji za promet na Obrtni in podjetniški zbornici Slovenije.
posted on 09/11/2011
back