Oznaka CE - Sektor izdelkov povezanih z energijo

Type: European standards and norms
Source of information: http://ec.europa.eu/
Sector: Green homes – Green economy
iCON Sector:
Issuing organization: Evropska komisija
Publication date: 31/10/2009
Date of entry into force:
Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor proizvodov, povezanih z energijo, se zanj(e) uporablja Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, povezanih z energijo (Direktiva 2009/125/ES).
posted on 09/01/2012
back