Oznaka CE - Sektor plovil za rekreacijo

Type: European standards and norms
Source of information: http://ec.europa.eu
Sector: Nautics – Ship building
iCON Sector:
Issuing organization: Evropska komisija
Publication date: 20/11/2003
Date of entry into force:
Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor plovil za rekreacijo, se zanj(e) uporablja Direktiva 94/25/ES.
posted on 09/01/2012
back