Zakon o gospodarskih družbah

Type: ITA/SLO Laws and regulations
Source of information: Uradni list Republke Slovenije
Sector: Information and Communication Technology
iCON Sector:
Issuing organization: Državni zbor RS
Publication date: 14/08/2009
Date of entry into force: 15/08/2009
Attachments : No file!
Zakon določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in samostojnih podjetnic posameznic (v nadaljnjem besedilu: podjetnik), povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja. S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo tudi direktive Evropske skupnosti iz omenjenega področja.
posted on 29/12/2011
back